سلام به همه هشتمی های عزیز امروز کتاب ریاضیمون رو آماده دانلود کرده ایم.!برای دانلود کتاب به ادامه مطلب بروید.

فهرست ( دانلود )

فصل اول: عددهای صحیح و گویا ( دانلود )

فصل دوم: حساب عددهای طبیعی( دانلود )

فصل سوم: چند ضلعی ها ( دانلود )

فصل چهارم: جبر و معادله ( دانلود )

فصل پنجم: بردار مختصات ( دانلود )

فصل ششم: مثلث ( دانلود )

فصل هفتم: توان و جذر ( دانلود )

فصل هشتم: آمار و احتمال دانلود )

فصل نهم: دایره ها ( دانلود )

منبع:http://riazisara.ir/